Boekrecensie: Sharlene Teo - Ponti

MINI-REVIEW: Sharlene Teo – Ponti

Boekrecensie: S.K. Tremayne - IJstweeling

MINI-REVIEW: S.K. Tremayne – IJstweeling

Boekrecensie: Annemerel de Jongh - Ik heb geen zin

MINI-REVIEW: Annemerel de Jongh – Ik heb geen zin

Boekrecensie: Khaled Hosseini - Bede aan de zee

MINI-REVIEW: Khaled Hosseini – Bede aan de zee

Boekrecensie: Alice Feeney - Soms lieg ik

MINI-REVIEW: Alice Feeney – Soms lieg ik

Boekrecensie: Rupi Kaur - Melk en honing

MINI-REVIEW: Rupi Kaur – Melk en honing

Boekrecensie: Karin Slaughter - Gespleten

MINI-REVIEW: Karin Slaughter – Gespleten

Boekrecensie: Hendrik Groen - Leven en laten leven

MINI-REVIEW: Hendrik Groen – Leven en laten leven

Boekrecensie: B.A. Paris – Gebroken

MINI-REVIEW: B.A. Paris – Gebroken